Onze visie op onderwijs

In onze school staat leren centraal. Wat je leert is in alle  scholen hetzelfde
hoe je het leert, daar maken wij het verschil.

We zijn een school waar onze leerlingen leren door zelf te beleven en te ervaren.
Zelf onderzoeken, zelf ervaren, zelf plannen, zelf uitleggen, zelf ondernemen, …
Wie dat kan, is klaar voor de toekomst.
Jong gestimuleerd in onze school, klaar voor de grote wereld!

Het welbevinden van leerlingen is een prioriteit. Zich goed voelen in de klas en in groep, kunnen lachen en leerplezier ervaren is zeer belangrijk om tot leren te komen.
Wij besteden bijzondere aandacht aan de materiële uitbouw van onze school. De inrichting van lokalen gebeurt volgens pedagogische uitgangspunten en het interactieve onderwijs dat aan de basis hiervan ligt. Omdat de school een plek is waar kinderen en begeleiders samenleven, gaat in de materiële uitbouw de aandacht ook uit naar gezelligheid en huiselijke warmte.

Kinderen moeten zich zo volledig mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat vinden wij belangrijk en we willen hen daarvoor alle kansen geven. We geven leerlingen de kans om zelf op onderzoek te gaan, om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen. Met actieve werkvormen en vernieuwende organisatievormen laten we leerlingen zelf doen en ontdekken.

Bij ons mogen kinderen echt zichzelf zijn. Ze moeten geen masker opzetten om erbij te horen, ze worden aanvaard zoals ze zijn. Leren krijgt betekenis als we levensecht leren. We bieden leeractiviteiten aan die bij de belevingswereld van de leerlingen aansluiten.

Altijd zijn we op zoek naar vernieuwende methodieken waarbij we het leren van kinderen kunnen stimuleren en verbeteren. In onze school staat leren centraal. Wat je leert is in alle Vlaamse scholen hetzelfde. Hoe je het leert, daar proberen wij het verschil te maken.

In het leerproces stimuleren we onze leerlingen om te reflecteren. Op die manier leren ze hun leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.

Wij zetten ons zeer sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elk kind. De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Op deze manier kan elk kind zich zoveel mogelijk ontwikkelen op zijn eigen tempo en overeenkomstig zijn eigen ontwikkelingsniveau.