Informatieboekje

We kiezen ervoor om de middagpauze van onze school anders te organiseren. De kinderen van de lagere school starten om 11u55 samen in de refter, maar kunnen zelf kiezen wanneer ze weer buiten wandelen. Ze mogen kiezen waar en bij wie ze zitten en hoelang ze erover willen doen om hun boterhammetjes op te eten.

De refter heeft een leuke kleur en gezellig meubilair zodat het een gezellige plaats is met kleurrijke tafels, leuke hoekjes en een echte loungehoek met kleine bankjes en stoeltjes. Dit alles hebben we kunnen realiseren met financiële steun van CERA. De leerlingen van de 3de graad die graag hun handen uit de mouwen steken, krijgen de mogelijkheid om te helpen met verschillende taakjes. Ook stimuleren we hen om dingen te bedenken en organiseren om het concept van ons schoolrestaurant te blijven vernieuwen.

De buschauffeur en begeleidster Lydia komen je kapoen ’s morgens afhalen aan de deur en ’s avonds brengen zij je bengel na een boeiende dag weer thuis.

De tarieven zijn gelijklopend aan de tarieven van de Lijn.

 • Kleuters rijden gratis tot de leeftijd van 6 jaar.
 • Leerlingen van 6 tot 12 jaar die buiten een straal van 4km wonen, rijden gratis indien zij de dichtstbijzijnde neutrale school bezoeken.
 • Leerlingen van 6 tot 12 jaar die binnen een straal van 4km wonen, zij kopen een jaarabonnement dat per trimester kan afbetaald worden.
 • Een leerling die sporadisch gebruik maakt van de bus, betaalt per rit.

Daar de tarieven gekoppeld zijn aan de tarieven van de Lijn, kunnen wij niet op voorhand voorzien wanneer er zich wijzigingen voordoen. Meer gedetailleerde info in verband met betalingen en kortingen, kan u bekomen op het secretariaat van de school.

Opvang op onze school

Wij vangen onze leerlingen op maandag, dinsdag en donderdag op van 8u15 tot 16u, op vrijdag tot 15u30 en op woensdag tot 12u. Buiten deze uren kunnen de kinderen terecht bij het gemeentelijk Huis van het kind.

Gemeentelijk opvang in het Huis van het Kind

Doelgroep

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen voor en na school en tijdens de vakantieperiodes terecht in de opvang. Uitzonderlijk kunnen ook kinderen van buiten de gemeente terecht in de kinderopvang indien zij:

 • Kinderen zijn van een personeelslid (gemeente en OCMW).
 • Tijdelijk bij inwoners van Herenthout verblijven. Bijvoorbeeld: bij grootouders, familie, …
 • In Herenthout naar school gaan.

Opvanguren

 • ’s morgens vanaf 6u30 tot 8u45 (start van de lessen).
 • ’s avonds vanaf 15u30 (einde van de lessen) tot 18u30 en op woensdag van einde schooltijd tot 18u30.

Let wel: Tijdens de kerstvakantie is Huis van het Kind gesloten.

Op zoek naar meer informatie of inschrijven? https://www.herenthout.be/inwoners/kinderen/opvang/de-kinderclub/

Als warme school vinden wij ouderparticipatie erg waardevol. Naast ons schoolraad en vriendenkring vinden wij het ook fijn dat we steeds kunnen rekenen op de expertise van onze ouders. Laat ons dus zeker weten wat je talenten zijn!

 • Voormiddag: 8u45 tot 11u55.
 • Namiddag: 12u55 tot 15u30, vrijdag tot 15u.
 • Op woensdag stoppen de lessen voor iedereen om 11u30.

We vragen voor een vlotte start van de dag dat de kinderen minstens 5 minuten voor aanvang van de lessen op school aanwezig zijn.

 • Er is ochtendtoezicht vanaf 8u15.
 • Er is avondtoezicht tot 16u, vrijdag tot 15u30 & woensdag tot 12u.

“Samen gaan we in actie voor een verkeersveilige omgeving… omdat we ook jou hiervoor nodig hebben!”

Basisschool ‘t Klavertje is een ‘verkeersactieve school’

We organiseren allerlei verkeersactiviteiten, zowel binnen als buiten de school (bezoek aan het verkeerspark, voetgangers- en fietstraining, dag op wieltjes, fietsexamen, projectweek, …). Deze activiteiten hebben vooral als doel onze kinderen bewust te maken van (de gevaren in) het verkeer, zodat ze er op die manier veilig aan kunnen ‘deelnemen’. De activiteiten kan je terugvinden in onze kalender.

Dankzij het label maken we elk schooljaar kans op subsidies waarmee we de verkeersveiligheid kunnen optimaliseren. Om een 10 op 10-school te blijven moeten we elk schooljaar opnieuw werken aan drie belangrijke doelstellingen:

 1. Praktijkgerichte verkeerslessen
 2. Een veilige schoolomgeving
 3. Betrokkenheid van de ouders

Voor die laatste doelstelling zijn we nog op zoek naar enthousiaste verkeersouders, die (zonder verplichtingen) onze verkeersactiviteiten mee willen begeleiden.

Wie voelt zicht geroepen?

Reeds verschillende jaren doen wij mee met verschillende acties rond ‘Verkeer op School’.

Aan het begin van het schooljaar vindt zo onder andere steeds de ‘Strapdag’ plaats. Tijdens deze actie willen we kinderen en ouders erop attent maken om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen. De kinderen krijgen op die dag een ‘Strapdag’ armbandje en dansen ook samen op ‘het Straplied’.

Dit jaar proberen we opnieuw zoveel mogelijk kinderen naar school te laten komen met een fluohesje zodat ze zichtbaar zijn in het verkeer. Een extra motivatie tijdens deze actie is dat de kinderen na het project een leuke beloning krijgen!

Milieubewuster leven willen we al op jonge leeftijd aan onze kinderen bijbrengen. “Jong geleerd, is oud gedaan”, gaat hier goed op. We willen dat kinderen leren dat afval gescheiden moet worden, papiertjes niet op straat thuis horen, we zuinig moeten zijn op alles wat leeft, … . Zo zullen ze dit als vanzelfsprekend beschouwen en op latere leeftijd voortzetten.

Het is dus belangrijk dat wij ons met de kinderen inzetten voor een beter milieu en hen bewust maken van de invloed die zij zelf hebben op de vervuiling van de aarde. Want een beter milieu begint bij jezelf!  Daarom hebben wij er heel bewust voor gekozen om mee in het traject van klimaatschool te stappen. Hierbij kunnen wij rekenen op professionele begeleiding met steun van het IOK en de provinciale MOS- begeleiders, vzw Djapo, Kenniscentrum Energie van Thomas More en de Energiesnoeiers.

Gezonde voeding: een onderdeel van het gevoerde gezondheidsbeleid

Een verantwoorde voeding is één der noodzakelijkste elementen om de evenwichtige ontplooiing van een kind zijn naar volwassenheid te waarborgen. Een gezonde en gevarieerde voeding in een ontspannen en gezellige sfeer is een noodzaak om de lichamelijke en geestelijke inspanningen die van de leerling gevraagd worden tijdens de schooldagen aan te kunnen.

Eten

Tijdens de eerste speeltijd eten we fruit. In de namiddag kunnen de kinderen een koek eten. Woensdag is het ‘OOG voor lekkers’.

Drank

Suikerrijke dranken willen we vermijden. Er kan melk, fruitsap en water gedronken worden. Melk en fruitsap is in de school voorzien voor de prijs van € 0,50.

Soep

Uw kind kan een lekkere gezonde soep nuttigen aan € 0,80. Het bestellen van de soep gebeurt aan de hand van een menu. Deze wordt maandelijks meegegeven.