Leerlingenraad

Binnen onze school is een leerlingenraad opgericht. Elk jaar wordt er in september een nieuwe leerlingenraad verkozen en samengesteld met leerlingen uit het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Om de 2 maanden wordt er vergaderd samen met meester Micha en werken we in overleg ideeën uit.

Leerlingenraad