Veilig en milieuvriendelijk naar school

Campagne Sam de verkeersslang

Het doel van de campagne is kinderen, ouders, leerkrachten, personeelsleden en de directie te stimuleren de auto een week lang thuis te laten en naar school te stappen, te fietsen, bussen of carpoolen. Veel kinderen en ouders komen jammer genoeg in een vicieuze cirkel terecht: “ Er is steeds meer autoverkeer in de schoolomgeving dat tot steeds meer onveilige situaties leidt, waardoor het onveiligheidsgevoel van ouders toeneemt en waardoor ze hun kinderen met de auto naar school brengen met als gevolg dat er steeds meer autoverkeer in de schoolomgeving is…” Met deze campagne willen we de vicieuze cirkel doorbreken!!

Het spelverloop van Sam de verkeersslang

We moedigen de kinderen, ouders en leerkrachten aan om meer naar school te stappen, te bussen, te fietsen, vooral wie dichtbij de school woont. We willen ook de ouders stimuleren om de auto een stukje verder van de school te parkeren en dan samen te voet naar school te stappen. Het spel wordt als volgt gespeeld: voor elke duurzame verplaatsing verdienen de leerlingen een rode stip. Ook het gebruik van de fietshelm wordt beloond. Die stippen kleven ze op ‘Sam de verkeersslang’. Telkens als ze op de slang een tekening tegenkomen, worden de leerlingen beloond met een leuke verrassing vb: een extra ‘dag-op-wielen’. Als de slang na 2 weken vol is, dan is ons doel bereikt, namelijk meer kinderen die te voet of per fiets naar school komen en minder autoverkeer in de schoolomgeving.
De campagne start op maandag 4 mei en loopt tot vrijdag 15 mei 2009.
Donderdag 30 april 2009 tijdens de verkeersdag zal de actie aan onze kinderen voorgesteld worden.
Onze verkeersouders zullen ook hun actieve inbreng hebben tijdens deze campagne.