De school zelf beschikt niet over een eigen schoolbus voor het leerlingenvervoer. Toch heeft de school hiervoor de volgende oplossingen uitgewerkt:

Van en naar huis:
Wij maken gebruik van zonaal vervoer, dit in samenwerking met de twee overige Herenthoutse scholen.

 • Busdienst:
  De buschauffeur en begeleidster Lydia komen je kapoen ’s morgens afhalen aan de deur en ’s avonds brengen zij je bengel na een boeiende dag weer thuis.
 • Tarieven:
  De tarieven zijn gelijklopend aan de tarieven v/d “Lijn”.

  • Kleuters rijden gratis tot de leeftijd van 6 jaar.
  • Leerlingen van 6 tot 12 jaar die buiten een straal van 4km wonen, rijden gratis indien zij de dichtsbijzijnde neutrale school bezoeken.
  • Leerlingen van 6 tot 12 jaar die binnen een straal van 4km wonen, zij kopen een jaarabonnement dat per trimester kan afbetaald worden.
  • Een leerling die sporadisch gebruik maakt v/d bus, betaalt per rit

Daar de tarieven gekoppeld zijn aan de tarieven van de “Lijn”, kunnen wij niet op voorhand voorzien wanneer er zich wijzigingen voordoen.

Meer gedetailleerde info i.v.m. betalingen en kortingen, kan u bekomen op het secretariaat van de school.

Uitstappen:

 • Buschauffeur Kelly zorgt voor het busvervoer met de bus die we ter beschikking hebben via onze scholengroep.
 • Wanneer het mogelijk is, maken we gebruik van het openbaar vervoer.
 • Bij schoolreizen huren we een bus, met tussenkomst in de onkosten van onze vriendenkring.
 • Wanneer reizen met de bus niet mogelijk is, doen we beroep op auto’s van leerkrachten en bereidwillige ouders.