Opvang op school ‘t Klavertje

Wij vangen onze leerlingen op van 8.15 u. tot 16.00 u. en op woensdag tot 12.00 u.
Buiten deze uren kunnen de kinderen terecht bij gemeentelijk Huis van het kind : Kloosterstraat 27 te Herenthout, Tel.: 014/50.27.76 – huisvanhetkind@herenthout.be

Gemeentelijk Huis van het Kind !

Doelgroep

Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen voor en na school en tijdens vakantieperiodes terecht in de opvang.

Uitzonderlijk kunnen ook kinderen van buiten de gemeente terecht in de kinderopvang indien zij:

  • kinderen zijn van een personeelslid (gemeente en OCMW)
  • tijdelijk bij inwoners van Herenthout verblijven, bv. bij grootouders, familie,…
  • in Herenthout naar school gaan

Opvanguren

De opvanguren zijn:

  • ‘s morgens van 6.30 uur tot 8.45 uur (start van de lessen).
  • ‘s avonds van 15.30 (einde van de lessen) tot 18.30 uur en op woensdag van einde schooltijd tot 18.30.

OPGELET ! Tijdens de kerstvakantie is Huis van het Kind gesloten.

Gewoon tarief

Gewone schooldagen : 1,00 euro per begonnen half uur

schoolvrije dagen :

  • minder dan 3 uur: 4,30 euro
  • tussen 3 en 6 uur: 7,00 euro
  • meer dan 6 uur: 12,50 euro

woensdagnamiddag : voordeligste tarief

Drank, koek en appel zijn in de prijs inbegrepen, evenals de wekelijkse uitstapjes. Bij gelijktijdige opvang van meer kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag verleent Huis van het Kind 25% korting op de totale bijdrage.

Sociaal tarief

Het sociaal tarief bedraagt 50% van het gewone tarief. Meen je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, dan kan je voor info terecht bij de coördinator of de maatschappelijk werkster de Dienst OpvoedingsOndersteuning.

Is er ook namiddagopvang voor mijn kleuter ?

Jazeker! Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag én vrijdagnamiddag, biedt Huis van het Kind namiddagopvang aan schoolgaande kindjes die nog nood hebben aan een middagdutje. Zij kunnen terecht in de Speeltoren. Hiervoor is een vaste begeleidster aangesteld die de kindjes in de school ophaalt. Daarna eten ze samen en zorgt ze voor een rustige sfeer waarin de kindjes kunnen slapen.

Omdat de plaatsen beperkt zijn (max. 6 kindjes) is het noodzakelijk dat je tijdig inschrijft.

De kostprijs voor deze namiddagopvang is 6,50 euro. Maaltijd (soep en boterhammetjes), vieruurtje en drank zijn inbegrepen. Eventuele pamper om te slapen geef je zelf mee.

Inschrijving / Info

Voor een inschrijving / info vragen wij om steeds contact op te nemen met de coördinator, Pascale Verkammen, tel. 014/ 50 27 76 en een afspraak te maken voor een persoonlijk contact. Zo kan Huis van het Kind voldoende tijd uittrekken om die informatie uit te wisselen die noodzakelijk is voor een degelijke kwalitatieve opvang van jouw kind(eren).