Wij staan open voor al wie wil meehelpen om onze school actief te ondersteunen: alle ouders, ouders van oud-leerlingen, vrienden, familieleden, zowel interne als externe sympathisanten, dus m.a.w. al diegene die maar enige sympathie of vriendschap heeft of zich betrokken voelt t.o.v. ‘t Klavertje, onze school.

Ouders waarvan de kinderen in ‘t Klavertje schoollopen en die graag willen meewerken aan de vorming van onze kinderen, hebben zich georganiseerd in een oudervereniging. Deze ouders kunnen enkel lid van de oudervereniging blijven totdat hun kinderen de school hebben verlaten. Daar de ouders van deze schoolverlaters of van oud-leerlingen die toch nog sympathie blijven koesteren t.o.v. onze school en die zich willen engageren om verder te bouwen aan onze school, kunnen hiermee aansluiten bij onze vriendenkring.

Wij vragen geen lidgeld!

Al het werk wordt gedragen door vrijwilligers.
Om de continu├»teit te waarborgen doet de Vriendenkring een beroep op iedereen die wil meewerken en bereid is om zijn vrije tijd nuttig te willen besteden aan de voorbereiding en uitvoering van onze verschillende activiteiten. Voelt u zich aangesproken door de programmering en werkwijze van onze vereniging? Sluit u dan aan bij onze Vriendenkring! Daarmee geeft u uiting aan uw interesse en uw verbondenheid met de basisschool ‘t Klavertje en tevens ondersteunt u onze activiteiten. Als u een vraag of suggestie heeft, kan u daarvoor steeds terecht bij de voorzitter van de vriendenkring of neem gerust eens contact op met een van onze contactpersonen!

Terug