Onze Vriendenkring stelt zich tot doel, buiten politieke, religieuze en filosofische strekkingen om:

  • Het contact en de vriendschap tussen alle sympathisanten van het Gemeenschapsonderwijs te Herenthout tot stand te brengen en te bevorderen.
  • Door hun werking de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de kinderen te bevorderen.
  • Door het inrichten van allerhande activiteiten, in samenwerking met de school, ervoor te zorgen dat er bijkomende middelen voorhanden zijn, die integraal geïnvesteerd worden in de school ten bate van de leerlingen.
  • Ervoor te zorgen dat de goede naam en faam, alsmede de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs in ‘t algemeen en van de school in ‘t bijzonder, gevrijwaard blijven.
  • Hulp en raad verschaffen aan leerlingen en oud-leerlingen.
  • Door het inrichten van activiteiten de band tussen oud-leerlingen onderling en met de school te verstevigen en te behouden.
  • De Vriendenkring en de Directie staan in voortdurende interactie met elkaar en wisselen ideeën uit.

Terug