De vergadering komt bijeen telkens op de derde maandag van de maand met uitzondering van de maanden december, juli en augustus.
In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden: wanneer deze maandag een wettelijke feestdag is, of in geval de noodzaak daarvoor bestaat.

Terug