visie

Samen groeien in een groene omgeving

Groene omgeving

We zijn een centraal gelegen school met heel veel ruimte en groen. We beschikken over veel speelruimte: de kleuters en leerlingen van de lagere school spelen op aparte speelplaatsen. Ook is er een grote speelweide. In de moestuin en de kinderboerderij, leren de kinderen ervaringsgericht over de natuur.

Huiselijke, warme sfeer

We bieden onze kleuters en leerlingen een veilige omgeving waarin de leerlingen mogen leren en experimenteren. ’t Klavertje staat voor geluk: we streven naar een vertrouwde sfeer waar welbevinden centraal staat.  Via kleine klasgroepen creëren we een persoonlijke en kindgerichte aanpak.  Onze kleinschaligheid is een grote troef: iedereen kent elkaar en draagt zorg voor mekaar. De ouders worden sterk betrokken bij het schoolgebeuren. Iedereen is welkom!

Kwaliteitsvol onderwijs!

Door actieve werkvormen en vernieuwende organisatievormen laten we leerlingen zelf doen en ontdekken. We zetten in op het verwerven van kennis en vaardigheden door onze leerlingen zoveel mogelijk in een zinvolle context te laten leren. We brengen de klas in de wereld door erop uit te trekken. Door het gebruik van smartboard, computers & Ipads brengen we de wereld in onze klas.

Leren van elkaar, aan elkaar en door elkaar: daar draait het om! We willen dat onze leerlingen leren samenwerken. In onze school mogen de leerlingen meedenken en meedoen.

We doen onze kinderen groeien in het zelfstandig leren. Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren. Een actieve leerhouding, motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid stellen we daarbij voorop.

Bij ons krijgt iedere leerling tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. We hebben een uitgewerkt zorgbeleid waarin we de begeleiding van ieder kind zo goed mogelijk proberen af te stemmen op wat het nodig heeft.

foto's visie