Wie zit er in de schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel;
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders;
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
  • Ook de directeur maakt er deel van uit. Hij/zij zetelt met adviserende stem in de schoolraad.

De schoolraad is een adviserend en overleggend orgaan verkozen voor een mandaat van vier jaar.

De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de leden ouders of de gecoöpteerde leden.

Samenstelling van onze Schoolraad

  Naam Functie
 
rechtstreeks verkozenen uit
de ouders
Jolijn Deceulaer  
An Van Mechelen Secretaris
Marc Piessens  
 
rechtstreeks verkozenen uit
de personeelsleden
Vanessa Veneziano  
Suzy Mertens Ondervoorzitter
Marina Verschueren  
 
gecoöpteerde leden uit de lokale,
sociale economische en culturele milieus
Karl Gouwkens Voorzitter
Staf Van Goubergen  
 
Directie Micha Buermans  Raadgever