Bevoegdheden

 1. Advies aan de directeur inzake :
  • de algemene organisatie van de school;
  • de werving van leerlingen of cursisten;
  • de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
  • het schoolbudget;
  • het schoolwerkplan.
 2. Advies aan de raad van bestuur en de algemeen directeur inzake :
  • de toewijzing van het mandaat van directeur;
  • de programmatie van het studieaanbod;
  • de schoolinfrastructuur;
  • de organisatie van het leerlingenvervoer.
 3. Overleg met de directeur inzake :
  • het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket;
  • de organisatie van de niet-lesgebonden opdrachten;
  • welzijn en veiligheid op de school;
  • het schoolreglement.
  • heeft het recht informatie te vragen over beslissingen van de directeur en van andere bestuursorganen.