Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 (BS 30 september 1998) (BDGO) bepaalt dat in elke school een schoolraad wordt opgericht.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd vanuit drie niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

  • lokale niveau: de directeur en een adviserende schoolraad.
  • mesoniveau: scholengroepen.
  • centrale niveau: de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder.

Groot verschil met het oorspronkelijke bijzonder decreet van 1988 is dat een schoolraad (en niet langer lokale raad) per school georganiseerd wordt.
Schoolraden van scholen van hetzelfde onderwijsniveau die op eenzelfde campus gelegen zijn, kunnen op vrijwillige basis samensmelten.