Lagere school ’t Klavertje

Visie op leren

Binnen de pedagogische visie van Scholengroep Fluxus willen we leerlingen opvoeden tot gekwalificeerde, ondernemende, creatieve en probleemoplossende volwassenen. Hiervoor willen we onze leerlingen de gelegenheid geven om o.a. actief, zelfontdekkend, sociaal en/of zelfregulerend te leren. Dit zijn de bouwstenen die wij centraal stellen in onze lessen en ons helpen om leerlingen te wapenen voor de toekomst en extra leerwinst na te streven.

Onze inspirerende leerkrachten zetten instructief en zelfonderzoekend leren in evenwicht in. Zij staan elke dag in de klas. Ze zijn niet alleen een krak in hun vak maar gaan als mentor voortdurend bewust om met het leerproces van de leerlingen.

meten 2

Graadklassen 

Een graadklas is een klas waarin leerlingen van twee verschillende leeftijden samen zitten. Het 1ste en het 2de leerjaar de Vlinders met juf Marina en juf Anne worden in onze school ontdubbeld om het aanvankelijk leren in het 1ste leerjaar extra te ondersteunen. De 2de graad (3de en 4de leerjaar) de Wasberen met juf Vanessa en juf Chloë, en 3de graad (5de en 6de leerjaar) de Toekans met juf Kelly organiseren we als graadklassen. Door jarenlange ervaring, zien wij dit als troef in ons onderwijsaanbod. Het ONW, ondersteuningsnetwerk met juf Els komt onze juffen en leerlingen ondersteunen. Leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning kunnen na overleg met juffen en CLB hier een beroep op doen.

Godsdienstkeuze

Vanaf het eerste leerjaar kunnen ouders voor hun kind een keuze maken tussen godsdienst (Katholieke, Islamitische, Protestantse) en N.C. zedenleer. De leerlingen krijgen 2 lesuren per week godsdienst of  zedenleer, wat gegeven wordt door een leerkracht gespecialiseerd in dit vak.

Initiatie Techniek

Om onze leerlingen een goede basis te geven en ze tegelijkertijd te interesseren en stimuleren voor wetenschappen en technologie, organiseren we Proeftuinen Techniek in samenwerking met middenschool De Vesten (Herentals). Juf Kelly geeft samen met een leerkracht uit het secundair onderwijs lessen waarin de leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en zich te ontplooien in de wereld van Techniek.

garage van herck

Leerlingenraad

Onze leerlingen hebben inspraak in de school. Zij kunnen hun ideeën en meningen kwijt tijdens de maandelijkse leerlingenraad.