In onze klassen zitten leerlingen van twee verschillende leeftijden samen zitten. Wij hebben 2 klassen in het kleuteronderwijs en 3 in het lager onderwijs. Het 1ste en het 2de leerjaar worden in onze school ontdubbeld om het aanvankelijk leren in het 1ste leerjaar extra te ondersteunen. Ontdek onze klassen door op de link te klikken!

  • Guppy’s– jongste kleuters – peuters en 1ste kleuterklas

guppie-klas

stokstaart-klas

  • Vlinders– leergroep 1 – 1ste & 2de leerjaar

vlinder-klas2

  • Wasberen– leergroep 2 –  3de en 4de leerjaar

wasbeer-klas

  • Toekans– leergroep 3 – 5de en 6de leerjaar

toekan-klas2

In onze klassen differentieert de leerkracht de hele dag. Door leerlingen 2 jaar te begeleiden, krijgt de leerkracht de kans om de verschillende persoonlijkheidsaspecten van een kind beter te doorgronden en daardoor nog beter in te spelen op individuele noden. Leerlingen en leerkrachten hebben een nauwe band, de leerkracht is een coach. Flexibel omgaan met didactische werkvormen en de mogelijkheid om soepel om te gaan met leerstofdoelen is een kracht.

Binnen een kleine groep hebben kinderen een veilig gevoel. Conflicten en problemen komen sneller aan het licht, er wordt sneller op gereageerd. Kinderen zijn sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars problemen en durven hulp vragen.

Leerlingen krijgen extra leerkansen om zelfstandigheid te verwerven: dagelijks zijn de leerlingen zelfstandig en actief aan de slag. We hechten belang aan het zelfontdekkend leren en zetten zo in op het ontwikkelen van probleemoplossend denken.