GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt voor en door de Vlaamse Gemeenschap. De richtingwijzers van ons pedagogisch project (PPGO!) zijn duidelijk. Echte kansen bieden aan jonge mensen, segregatie tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft ook in de 21ste eeuw de maatschappelijke opdracht van het GO!.

In de 1000 scholen en voorzieningen van het GO!, het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zijn we allemaal vip: unieke mensen met specifieke talenten, interesses en ambities. Met 36.000 medewerkers biedt het GO! aan meer dan 320.000 leerlingen en cursisten kwaliteitsvol onderwijs. Iedereen krijgt gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Samen leren samenleven en actieve burgers vormen is onze missie. Via deze link kan je het PPGO! doornemen.

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel

02 790 92 00
http://www.g-o.be
info@g-o.be

Fluxus&Go!_logo_zwart

GO! SCHOLENGROEP FLUXUS

GO! scholengroep Fluxus is de inrichtende macht van 64 onderwijsinstellingen met in totaal ruim 14.000 leerlingen en 1.463.000 uren cursist volwassenenonderwijs.

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet de scholengroep sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

Dankzij de centralisatie van diverse administratieve en pedagogische taken op groepsniveau, kunnen onze schoolteams zich concentreren op hun belangrijkste opdracht: maximale onderwijskansen bieden aan elk kind.

GO! scholengroep Fluxus
Grote Markt 52
2300 Turnhout

014 47 10 60
info@scholengroepfluxus.be
http://www.scholengroepfluxus.be

Fluxus_logo_kleur