Verkeer – Zichtbaarheid

Tijdens de wintermaanden organiseren we een zichtbaarheidsactie dit in samenwerking met 10op10.

Hiermee willen we nog eens benadrukken hoe belangrijk het wel is dat onze kinderen goed zichtbaar en veilig

naar school komen. Daarom is het dragen van fluo-reflecterende kledij heel belangrijk.

Vb: fluohesje, reflecterende strips op de jas, boekentas en dergelijke.

Tijdens deze periode gaan we er extra hard op letten dat al onze kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.

We leggen deze momenten vast op foto want misschien zitten er weer grappige figuren bij zoals de vorige jaren.

Voor hun inzet krijgen de kinderen een beloning maar wat dat is dat gaan we nog niet verklappen.

We hopen dat iedereen zich geroepen voelt om zich mee in te zetten voor deze actie.

Ziezo nu alle fluohesjes aan en we gaan samen voor een goed zichtbaar decembermaand.

 

Voor verdere informatie over 10op10 kan je altijd terecht op de website www.10op10.be